Zarząd

tadeusz_chmielewski270.png

Tadeusz Chmielewski
Prezes Zarządu ROHLIG SUUS Logistics

Posiada 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu w branży TSL. Jeden z inicjatorów i członek pierwszego zarządu ogólnopolskiego zrzeszenia agencji celnych. Z grupą ROHLIG & CO. związał się w 1990 roku, a od 1994 zarządzał Rohlig Poland na stanowisku dyrektora generalnego. 5 lat później odkupił 25% udziałów w spółce od Elektrim SA.

W 2003 roku został prezesem zarządu Rohlig Poland, a w 2006 w wyniku management buy-out przejął pozostałe 75% udziałów, stając się jedynym właścicielem przedsiębiorstwa. Wkrótce zainicjował proces rebrandingu, w którego efekcie w kwietniu 2009 roku nastąpiło przekształcenie firmy Rohlig Poland w ROHLIG SUUS Logistics SA oraz zmiana strategii spółki.

Jest absolwentem warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Ukończył również MBA w International Business School przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (1997). Swój warsztat menadżerski rozszerzył podczas Rocznego Programu Doskonalenia Umiejętności Menadżerskich – Management 2005™, organizowanego przez Canadian International Management Institute i Harvard Business School Publishing. Od 2001 roku członek Klubu Polskiej Rady Biznesu. Od 2019 roku jest członkiem Polskiej Rady Biznesu.

Piotr Chmielewski

Piotr Chmielewski
Członek Zarządu

Członek Zarządu od 2020 roku, w firmie odpowiedzialny jest za wszystkie kwestie związane z rozwojem, nadzoruje obszar sprzedaży, technologii (start-upy), projektów, marketingu i komunikacji oraz ekspansji międzynarodowej.

Ukończył z wyróżnieniem Cass Business School of London, następnie przez pięć lat zdobywał doświadczenie w doradztwie strategicznym. Pracował dla administracji publicznej oraz doradzał wielu firmom w Europie w sektorach FMCG, finanse, energetyka, retail i funduszy private equity.

Andrzej Kozlowski

Andrzej Kozłowski
Członek Zarządu

Od stycznia 2011 roku członek zarządu ROHLIG SUUS Logistics odpowiedziany za zarządzanie i rozwój strategiczny produktu morskiego i lotniczego, a także przewozów intermodalnych, floty i międzynarodowych przewozów całopojazdowych. Nadzoruje również SUUS Logistics – spółkę córkę w Rosji, rozwój produktu GoEast oraz ekspansję międzynarodową na rynki Rosji, Ukrainy i pozostałych państw WNP.

Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w obszarze spedycji międzynarodowej i logistyki kontraktowej. Pracował dla takich firm jak Raben czy DHL. Przez 7 lat pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego spółką Raben na Ukrainie. Biegle włada językiem angielskim i rosyjskim, jest absolwentem warszawskiej SGH.

Adam Galek

Adam Galek
Członek Zarządu

Członek Zarządu ROHLIG SUUS Logistics od września 2018. Odpowiedzialny za dystrybucję krajową, przewozy całopojazdowe i flotę krajową oraz logistykę kontraktową i nieruchomości. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu logistyką, optymalizacji procesów oraz realizacji dużych projektów wdrożeniowych i biznesowych.

Przed dołączeniem do ROHLIG SUUS Logistics pełnił funkcję Dyrektora Logistyki w Eurocash SA, który jest liderem hurtowej dystrybucji produktów FMCG, wcześniej w Emperia Holding SA i Eldorado SA. Autor publikacji w pismach branżowych oraz przez kilka lat wykładowca akademicki. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Advanced Management Program – Kellogg School of Management at Northwestern University/Catolica Lisbon Business & Economics.

Zapytanie ofertowe