ISO 14001:2015

System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015, obliguje nas do dbałości o środowisko naturalne. Z niezwykłą starannością przestrzegamy przepisów prawa o ochronie środowiska, jak również zapobiegamy zanieczyszczeniom poprzez prawidłową gospodarkę odpadami oraz współpracę z podwykonawcami, dla których dbałość o środowisko jest priorytetem. Dzięki wdrożonemu Systemowi Zarządzania Środowiskowego jesteśmy odpowiedzialnym partnerem firm, dla których spełnianie norm środowiskowych jest istotne.

 ISO 14001:2015 PL

 ISO 14001:2015 EN

Zapytanie ofertowe