HACCP

Jest to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, który stanowi narzędzie zarządzania bezpieczeństwem żywności i pozwala na eliminację zagrożeń występujących podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności. System HACCP opracowuje się oddzielnie dla każdego zakładu, uwzględniając specyfikę prowadzonej tam działalności.

HACCP Tarnowo Podgórne

Zapytanie ofertowe