Logistyka wartości

Ludzie są sercem naszej firmy. Prowadzimy działalność, która ma ogromny wpływ na sektor i społeczeństwo, wspiera je i zapewnia dobrobyt. Staramy się promować zróżnicowaną i integracyjną siłę roboczą oraz zapewniać naszym pracownikom i partnerom transportowym bezpieczne środowisko pracy, oparte na przyjaznych relacjach.

Jesteśmy pracodawcą pierwszego wyboru.

Dbamy o naszych partnerów transportowych.

Wzmacniamy lokalne społeczności.

Zapytanie ofertowe