Wyślij wiadomość

Nasze biuro prasowe nie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ofert pracy lub oferty handlowe.


Niniejszym informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest ROHLIG SUUS Logistics SA z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległej 4A;
2) kontakt z osobą realizującą w ROHLIG SUUS Logistics SA zadania inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@suus.com lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych osobowych”;
3) przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanym w formularzu kontaktowym odbywa się w celu udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytanie, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.;
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) podmioty przetwarzające dane w imieniu ROHLIG SUUS Logistics SA, to jest agencje PR i inne podmioty pośredniczące w przekazywaniu informacji firmowych oraz branżowych;
b) pracownicy ROHLIG SUUS Logistics SA w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych;
5) Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia rejestracji zapytania;
7) przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora:
a) dostępu do danych;
b) sprostowania danych;
c) usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania;
e) przenoszenia danych;
8) przysługuje Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
9) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.;
10) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rejestracji, obsługi i odpowiedzi na zapytanie skierowane do ROHLIG SUUS Logistics SA;
11) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

* Pole obowiązkowe