POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje ogólne i punkt kontaktowy w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych
Administrator danych osobowych My, Rohlig SUUS Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Równoległej 4A
Z kim należy kontaktować się w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych? Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jakub Mikołajewski, adres e-mail: [email protected]
II. Przetwarzanie danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe w ramach poniższych działań (kliknij „więcej” aby uzyskać szczegółowe informacje dot. przetwarzania Twoich danych osobowych)
1. Współpraca z kontrahentami 1.1 Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
jednoosobowo lub w ramach osobowej spółki handlowej [więcej]
1.2 Przetwarzanie danych osobowych pracowników naszych kontrahentów lub osób, które działają ich imieniu [więcej]
1.3 Przetwarzanie danych osobowych kierowców realizujących przewozy na naszą rzecz [więcej]
2. Dostarczenie przesyłki do odbiorcy
w ramach usług b2c
2.1 Przetwarzanie danych osobowych odbiorców przesyłek [więcej]

3.

Obsługa elektronicznych
formularzy kontaktowych
3.1 Ocena naszych usług [więcej]
3.2 Zgłoś problem [więcej]
3.3 Zapytanie ofertowe [więcej]
3.4 Kontakt dla prasy [więcej]
4. Przesyłanie informacji handlowych
w ramach newslettera
4.1 Przetwarzanie danych w zw. z wysyłką informacji handlowych w ramach newslettera [więcej]
5. Prowadzenie postępowań wyjaśniających 5.1 Przetwarzanie danych w związku z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi, zgodnie z ustawą
o ochronie sygnalistów[więcej]
III. Zabezpieczenie danych osobowych
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by przetwarzanie przez Administratora danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. W szczególności zapewniamy, że podjęliśmy wszelkie przewidziane przez przepisy prawa środki zmierzające do zabezpieczenia danych nam przekazanych, w tym w szczególności:
1. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w stopniu, który odpowiada ryzyku naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane.
2. Środki, o których mowa w pkt.1 powyżej wdrażamy zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania (w tzw. fazie projektowania) jak i w czasie samego przetwarzania z uwzględnieniem: stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania a także charakteru, zakresu, kontekstu oraz celu przetwarzania danych.
3. Przetwarzamy dane z poszanowaniem zasady domyślnej ochrony danych.
4. Zabezpieczamy dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych.
5. Prowadzimy wymaganą prawem dokumentację, w tym odpowiednie polityki ochrony danych.
6. Do przetwarzania danych dopuszczamy wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie.
7. Prowadzimy ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych;
8. Zapewniamy kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały nam przekazane oraz komu są przekazywane.
IV. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
1. Współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej.
2. Stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską:
2.a. Standardowe klauzule umowne dla Klienta [więcej]
2.b. Standardowe klauzule umowne dla Przewoźnika [więcej]
3. Stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
V. POLITYKA COOKIES
Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika
(np. w pamięci komputera) m. in. po to, aby dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies nie są wykorzystywane do ustalania
tożsamości użytkowników ani nie wpływają na działanie urządzenia końcowego. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć tutaj.

 

Zatwierdził: Inspektor Ochrony Danych
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2023

Zapytanie ofertowe