Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dopełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane są pozyskiwane bezpośrednio od tych osób lub z innych źródeł – to obowiązek wynikający z art. 13 i 14 RODO.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w ROHLIG SUUS Logistics S.A. jest pan Piotr Pawlak, z którym kontakt jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną na adres iodo@suus.com.

Standardowe klauzule umowne [PDF]