Rohlig SUUS Logistics s.r.o.

Rohlig SUUS Logistics s.r.o. prowadzi działalność holdingu oraz operacyjną w Czechach.

Rohlig SUUS Logistics s.r.o. utworzona na mocy prawa Republiki Czeskiej (společnost s ručením omezeným) z siedzibą w Pradze (Praha) pod adresem ul. Vinohradská 3217/167, CZ-100 00 Praha 10 (Republika Czeska), wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze (Městský soud v Praze) dział C, wkładka 286172 (numer identyfikacyjny 066 46 522)

Rohlig SUUS Logistics s.r.o. została utworzona 16 marca 2023 r. poprzez połączenie transgraniczne Spółki Przejmującej - Rohlig SUUS Logistics s.r.o. i Spółki przejmowanej - SUUS Holding sp. z o.o.

Jedynym wspólnikiem Spółki jest CAPRICORNUS FOUNDATION – prywatna fundacja utworzona zgodnie z prawem Liechtensteinu.

 

 

Zapytanie ofertowe