Strategia podatkowa

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ROHLIG SUUS Logistics S.A. publikuje strategię podatkową.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.

Strategia podatkowa ROHLIG SUUS Logistics

Zapytanie ofertowe