ISO 27001:2013

Standaryzowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który zawiera w sobie takie atrybuty jak:

  • Poufność – informacja dostępna tylko do upoważnionych osób;
  • Integralność – informacja jest kompletna i dokładna;
  • Dostępność – informacja jest dostępna dla wszystkich osób, które tego potrzebują.
     

ISO 27001:2013 PL

ISO 27001:2013 EN

Zapytanie ofertowe