Zarządzanie łańcuchem dostaw

Każda firma, niezależnie od branży, posiada specyficznie zorganizowany łańcuch dostaw. Łańcuch taki obejmuje kontrahentów zapewniających wszelkie komponenty, produkty oraz usługi (logistyczne i informatyczne) niezbędne firmie do dostarczenia klientom ostatecznego towaru.

Suma wielu usług logistycznych oferowanych przez operatorów logistycznych nie tworzy w sposób automatyczny Zintegrowanego Łańcucha Dostaw. Dopiero dodanie elementu planowania i koordynacji całego procesu logistycznego umożliwiającego np. ustalenie optymalnej wielkości produkcji, częstotliwości i sposobu dostawy, tras przewozów, czy świadome zarządzenie obszarem fiskalnym np. poprzez dodanie składu celnego w projektowany proces, pozwala na kreowanie rozwiązań zasługujących na miano Zintegrowanego Łańcucha Dostaw.


Globalna logistyka wymaga globalnych i innowacyjnych rozwiązań. Innowacyjność przy projektowaniu Zintegrowanego Łańcucha Dostaw niekoniecznie polega na wymyśleniu nowego rodzaju zasilania dla wykorzystywanych pojazdów. W praktyce polega na takim połączeniu i skoordynowaniu elementów łańcucha dostaw (oddzielnych usług logistycznych), aby jego całkowity koszt był niższy niż suma kosztów tych samych usług logistycznych występująca bez elementu efektywnego planowania i koordynacji. Zatem mówimy tu o innowacyjności, której treść przejawia się np. w nowatorskim sposobie ułożenia ogniw łańcucha dostaw, a następnie skutecznym wdrożeniu takiego rozwiązania.

Na czym w praktyce polega działanie ROHLIG SUUS LOGISTICS razem z Klientem przy tworzeniu nowej koncepcji Zintegrowanego Łańcucha Dostaw?

Przede wszystkim na realnej analizie obecnych procesów i wspólnym, razem z przedstawicielami Klienta, projektowaniu nowych rozwiązań, kładąc nacisk w szczególności na całkowite koszty i jakość kreowanego rozwiązania. Proponujemy szereg możliwych scenariuszy, mających na celu wprowadzenie usprawnień i korzyści w każdym z elementów analizowanego łańcucha, które wygenerują wartość dla Klienta.

Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych jest krytycznym elementem pozwalającym na osiągnięcie niezbędnej transparentności związanej z dwukierunkowym przepływem informacji, która towarzyszy przepływowi produktów czy komponentów w ramach Zintegrowanego Łańcucha Dostaw. Często korzystając z naszych standardowych systemów informatycznych, angażując przede wszystkim nasz system TMS (Transport Management System) i system WMS (Warehouse Management System) oraz systemy Klienta, tworzymy na potrzeby konkretnego projektu rozwiązania dedykowane, np. kreując dostępne raporty on-line o treści specyficznej tylko dla tego Klienta. To jeden ze sposobów pozwalających skutecznie realizować postulat właściwego planowania i koordynacji przepływu dóbr.

Jak różne mogą być Zintegrowane Łańcuchy Dostaw można ocenić zapoznając się z kilkoma przygotowanymi przez nas przykładami case studies, które mieliśmy przyjemność współtworzyć z naszymi klientami i poddostawcami. W naszej pracy przywiązujemy ogromne znaczenie do opinii Klientów wyrażonej po zebraniu doświadczeń wynikających z jakości i praktycznej realizacji oczekiwań kosztowych wdrożonego i funkcjonującego rozwiązania, czyli Zintegrowanego Łańcucha Dostaw. Ten element również znajduje się w przytoczonych przez nas przykładach i naszym zdaniem stanowi najlepszą rekomendację, dlaczego warto szukać nowych rozwiązań i koncepcji łańcucha dostaw we współpracy z doświadczonym i dynamicznie rozwijającym się partnerem.

Zapytanie ofertowe