Strategia logistyczna

Pandemia koronawirusa znacznie skomplikowała łańcuchy dostaw zarówno w zakresie czasów dostaw, jak i kosztów zarówno transportowych jak i magazynowych. Trudności z dostępem środków transportu i wydłużone czasy realizacji transportu, wzrost kosztów z jednej strony a niezmiennie wysokie oczekiwania klientów zmuszają do rewizji dotychczasowych strategii logistycznych. Dostępność produktów, zarządzanie dostawcami, poziom zapasów magazynowych nabrały kluczowego znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Zarządy firm stoją przed koniecznością podejmowania strategicznych decyzji w obszarze łańcucha dostaw, z których każda może mieć krytyczne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw.

SUUS Advisory pomoże Państwu w następujących obszarach:

Obszar strategiczny:

  • Wyznaczeniu lokalizacji i ilości centrów dystrybucyjnych
  • Optymalizacji poziomów zapasów magazynowych
  • Wyznaczeniu schematów dostaw i uzupełnień zapasów magazynowych przez dostawców
  • Podjęciu decyzji o samodzielnym zarządzaniu centrami dystrybucyjnymi, outsourcingu, czy wariancie mieszanym

Obszar taktyczny - transport:

  • Zaprojektowaniu systemu dostaw do Państwa zakładów produkcyjnych i magazynów z zachowaniem określonych wymagań czasów dostaw, odległości od dostawców, itp.
  • Opracowaniu systemu zaopatrywania poszczególnych magazynów przez tych samych dostawców – np. dostawy bezpośrednie do poszczególnych magazynów, czy zaopatrywanie jednego magazynu i redystrybucja produktów na bazie łączenia dostaw od wielu dostawców i przewozów międzymagazynowych
  • Wyznaczeniu optymalnych portów dla produktów sprowadzanych z innych kontynentów
obszar_taktyczny_transport.jpg

Obszar taktyczny - magazyn:

  • planowaniu nowych i optymalizacja istniejących magazynów w zakresie powierzchni magazynowych, wyposażenia magazynów, planowania personelu
  • pomocy w wyborze i wdrożeniu systemów WMS
  • Ustalaniu procesów roboczych w magazynach i optymalizacji istniejących
obszar_taktyczny_magazyn
Zapytanie ofertowe