VMI

 Zarządzamy zapasem magazynowym dostawcy.

VMI (Vendor Managed Inventory)

Vendor Managed Inventory (w skrócie VMI) to zarządzanie zapasem magazynowym dostawcy. Jest to forma outsourcingu całego łańcucha dostaw dla firm produkcyjnych.

To innowacyjne, całościowe podejście do współpracy trzech stron: firmy produkcyjnej, dostawcy komponentów oraz operatora logistycznego.

Jego istota polega na tym, że zapas komponentów, pozostając własnością dostawcy, jest kontrolowany przez operatora logistycznego. Dzieje się to w optymalnej odległości od miejsca dostawy do odbiorcy, czyli firmy produkcyjnej lub handlowej. Główny odbiorca nie ponosi bezpośrednich kosztów związanych z obsługą oraz utrzymywaniem zapasu. Korzysta z niego według swoich potrzeb, kupując tylko tyle, ile jest mu w danej chwili niezbędne.

Funkcjonowanie VMI najczęściej jest związane z uruchomieniem składu konsygnacyjnego oraz sprawnego procesu odpraw celnych.

Korzyści dla odbiorcy (firmy produkcyjnej lub handlowej):

 • łatwe planowanie zakupów
 • szybki czas realizacji zamówienia na komponenty
 • redukcja stocku (redukcja kosztów magazynowania)
 • minimalizacja braków na produkcji
 • elastyczność działania i podatność na zmiany planów produkcyjnych
 • bezpieczeństwo rozwiązania

Korzyści dla dostawcy:

 • niższe koszty za fracht dzięki wysyłaniu większych partii towaru
 • kontrola zapasu do momentu wyprowadzenia ze składu
 • zapewnienie wyższej elastyczności w "leadtime" dostaw komponentów
 • minimalizacja błędów prognozowania
 • porozumienie cenowe dostawcy i odbiorcy - obie strony zyskują pole do negocjacji

Więcej informacji dotyczących tego jak przebiega VMI znajdziesz tutaj. 

Zapytanie ofertowe