SUUS Advisory

Pomagamy naszym klientom budować przewagę konkurencyjną poprzez optymalizację łańcuchów dostaw.

Kim jesteśmy?

SUUS Advisory jest działem doradztwa łańcucha dostaw ROHLIG SUUS Logistics. Pomagamy naszym klientom budować przewagę konkurencyjną poprzez optymalizację łańcuchów dostaw. Rzeczywistość stawia przed firmami produkcyjnymi i handlowymi coraz to nowe wyzwania w zakresie zaopatrywania klientów, budowania zapasów magazynowych czy też poszukiwania alternatywnych dostawców. Coraz wyższe koszty przy jednocześnie rosnących oczekiwaniach klientów wymagają budowania elastycznych łańcuchów dostaw lub modyfikacji istniejących. SUUS Advisory pomaga klientom odpowiedzieć na strategiczne wyzwania łańcucha dostaw.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy praktykami łańcucha dostaw w zakresie jego wszystkich części. Projektujemy rozwiązania logistyczne a następnie je wdrażamy. Cechuje nas bardzo dobra znajomość realiów rynkowych. Doradzając klientom proponujemy rozwiązania w oparciu o rzeczywistą infrastrukturę oraz takie, które są możliwe do wdrożenia w danym otoczeniu biznesowym.

Supply Chain Advisory by Supply Chain Practisioners

  • Doradztwo w zakresie Strategii Łańcucha Dostaw
Doradztwo w zakresie strategicznych wyzwań w łańcuchu dostaw: ilość i lokalizacje centrów dystrybucyjnych w zależności od czasów dostaw oraz wymagań klientów, planowanie zapasów magazynowych, optymalizacja dostaw do magazynów / centrów dystrybucyjnych.
  • Planowanie sieci dystrybucyjnych
Doradztwo w zakresie planowania platform przeładunkowych, magazynów regionalnych i lokalnych. Definiowanie obszarów dystrybucji z poszczególnych magazynów dystrybucyjnych. Doradztwo w zakresie systemów dystrybucji, np. dostawy bezpośrednie, milk run, dystrybucja drobnicowa, itp.
  • Planowanie Centrów Dystrybucyjnych
Szczegółowe planowanie centrów dystrybucyjnych i magazynów z uwzględnieniem rodzaju produktów, rotacji zapasu magazynowego, rodzajów dostaw i wysyłek. Doradztwo w zakresie operacji magazynowych, wyposażenia magazynów, doboru sprzętu magazynowego, regałów i systemu zarządzania magazynem (WMS).
SUUS Advisory

Skontaktuj się z nami!

Romuald Jaworski

Strategic Development Manager

25 lat doświadczenia w łańcuchu dostaw w zakresie zarządzania operacyjnego, projektowania rozwiązań logistycznych i optymalizacjach istniejących operacji.

E-mail Telefon Linkedin

Zachęcamy do składania zapytań przez poniższy formularz – skontaktujemy się z Państwem.

Administratorem danych osobowych jest ROHLIG SUUS Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległej 4A. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanym w formularzu odbywa się w celu przesłania zamówionej informacji handlowych o usługach świadczonych przez ROHLIG SUUS Logistics S.A.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z pełną treścią obowiązku informacyjnego oraz przysługującymi prawami może Pan/Pani zapoznać się poprzez naszą stronę internetową w zakładce Polityka prywatności ("Klauzula informacyjna zapytanie ofertowe"). We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez ROHLIG SUUS Logistics S.A. może Pan/Pani skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@suus.com.

*Pole obowiązkowe