Ogólne warunki zakupów

Sprawdź nasze warunku procesu zakupowego i platformę zakupową

Stworzyliśmy platformę zakupową dla naszych parterów, żeby działać według najwyższych standardów organizacji procesu zakupowego.

Sprawdź nasze Ogólne Warunki Zakupów.