Webbooking

Nasi Klienci mają możliwość przekazywania zleceń przez Internet (połączenie jest szyfrowane SSL).

Serwis Webbooking umożliwia:

  • błyskawiczne i bezbłędne elektroniczne przekazywanie zleceń
  • natychmiastowe potwierdzenie skutecznego wysłania zlecenia
  • korzystanie z listy zdefiniowanych nadawców i odbiorców, eliminującej konieczność ich każdorazowego wpisywania
  • utworzenie nowego zlecenia na podstawie zapamiętanego wcześniej szablonu albo dowolnego zlecenia z przeszłości
  • bieżącą informację o statusie zlecenia z bezpośrednim linkiem do Track & Trace
  • wszechstronne klucze wyszukiwania i sortowania wszystkich złożonych zleceń

Zaloguj do Webbooking

Zapytanie ofertowe