OPWS

Przepisy Kodeksu Cywilnego traktują rynek usług spedycyjnych ramowo, nie uwzględniając zmian czasowych zachodzących w tym sektorze. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) to warunki uzupełniające przepisy Kodeksu Cywilnego w zakresie usług spedycyjnych. OPWS nowelizowane są w zależności od zmian zachodzących na rynku usług spedycyjnych, jak też w zależności od zmian gospodarczych w kraju.

Warunki opracowywane są przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki z siedzibą w Gdyni, w formie artykułów - jako typowy akt prawny, a następnie aprobowane przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Choć OPWS nie są źródłem prawa stanowionego (co oznacza, że mają moc prawną wyłącznie w przypadku, kiedy strony umówią się w zawartej umowie spedycyjnej co do ich stosowania), stosuje się je powszechnie w sektorze TSL od ponad 50 lat.

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 [PDF]

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2002 [PDF]

Zapytanie ofertowe