Ogólne Warunki Spedycyjne ROHLIG SUUS Logistics S.A.

"Ogólne Warunki Spedycyje ROHLIG SUUS Logistics S.A." obowiązujące od 1 września 2023 r.

Ogólne Warunki Spedycyjne ROHLIG SUUS Logistics S.A.
Załącznik do OWS „Potwierdzenia dostaw SMS-em”
Załącznik do OWS "Spedycja drogowa"
Załącznik do OWS „Towary wyłączone i szczególne”

Standardy pakowania

Standardy pakowania

Niniejsze Wydanie obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2018 r.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Spedycyjnych przez ROHLIG SUUS Logistics S.A. [PDF]

Aneks nr 1 z dnia 17 sierpnia 2020 r. do Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Spedycyjnych przez ROHLIG SUUS Logistics S.A. obowiązujących od dnia 16.04.2018 r. [PDF]

Aneks nr 2 z 23 grudnia 2022 r. do Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Spedycyjnych przez ROHLIG SUUS Logistics S.A. obowiązujących od dnia 16.04.2018 r. [PDF]

ROHLIG SUUS Logistics OWU świadczenia usług agencji celnej [PDF]

Instrukcja Celna zastosowania procedur celnych [PDF]

Niniejsze Wydanie obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r.

ROHLIG SUUS Logistics OWU [PDF]

ROHLIG SUUS Logistics OWU świadczenia usług agencji celnej [PDF]

 

Niniejsze Wydanie obowiązuje od dnia 30 września 2015 r.

ROHLIG SUUS Logistics SWU [PDF]

Zapytanie ofertowe