Ogólne Warunki Świadczenia Usług Spedycyjnych przez ROHLIG SUUS Logistics S.A.

Niniejsze Wydanie obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2018 r.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Spedycyjnych przez ROHLIG SUUS Logistics S.A. [PDF]

Aneks nr 1 z dnia 17 sierpnia 2020 r. do Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Spedycyjnych przez ROHLIG SUUS Logistics S.A. obowiązujących od dnia 16.04.2018 r. [PDF]

ROHLIG SUUS Logistics OWU świadczenia usług agencji celnej [PDF]

 

Niniejsze Wydanie obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r.

ROHLIG SUUS Logistics OWU [PDF]

ROHLIG SUUS Logistics OWU świadczenia usług agencji celnej [PDF]

 

Niniejsze Wydanie obowiązuje od dnia 30 września 2015 r.

ROHLIG SUUS Logistics SWU [PDF]