Ubezpieczenia

Standardowo realizowane przez nas usługi objęte są ubezpieczeniem w ramach OC spedytora.

Odpowiedzialność cywilna spedytora to odpowiedzialność wobec zleceniodawcy i osób trzecich za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą ponosi spedytor zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Nasi Klienci mają możliwość skorzystania z ubezpieczenia mienia w transporcie (CARGO INDYWIDUALNE), zalecanego zwłaszcza przy przewozie towarów większej wartości.

W celu zawarcia ubezpieczenia Cargo Indywidualne prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Zapytanie ofertowe