Ubezpieczenia

Standardowo realizowane przez nas usługi objęte są ubezpieczeniem w ramach OC spedytora.

Odpowiedzialność cywilna spedytora to odpowiedzialność wobec zleceniodawcy i osób trzecich za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą ponosi spedytor zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Dodatkowo wszyscy Klienci frachtu morskiego FCL i LCL oraz frachtu drogowego krajowego, w ramach oferty specjalnej - w cenie frachtu otrzymują od nas ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO GENERALNE) do poszczególnych limitów:

  • fracht drogowy krajowy drobnicowy - 5 000 PLN
  • fracht morski LCL - 8 000 USD
  • fracht morski FCL - 50 000 USD

Jeżeli powyższe limity nie zabezpieczają pełnej wartości towaru, nasi Klienci mają możliwość skorzystania z ubezpieczenia mienia w transporcie (CARGO INDYWIDUALNE), zalecanego zwłaszcza przy przewozie towarów większej wartości.

W celu zawarcia ubezpieczenia Cargo Indywidualne prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.