E-myto

Szanowni Klienci,

Z dniem 1 lipca 2011 rząd wprowadza elektroniczny system poboru opłat drogowych. Obligatoryjna opłata za korzystanie z dróg będzie obowiązywała na wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych, które obejmą w sumie 1565 kilometrów długości.

Rząd zapowiada również stopniowe rozszerzanie systemu poboru opłat o 150 km dróg w 2012 roku, 970 km w 2013 i 200 km w 2014 roku. Więcej informacji nt. elektronicznego systemu poboru opłat znajdą Państwo na oficjalnej stronie www.viatoll.pl.

Wprowadzenie nowego podatku drogowego będzie równoznaczne ze wzrostem kosztów usług transportu drogowego w Polsce.

W związku z powyższymi regulacjami, opłata z tytułu korzystania z dróg będzie obowiązywała dla wszystkich usług Rohlig Suus Logistics, w skład których wchodzi krajowy transport drogowy. Będzie ona naliczana od dnia wprowadzenia w życie czyli od 1 lipca 2011 roku.

Aktualnie specjalny zespół projektowy w Rohlig Suus Logistics pracuje nad mechanizmem przeliczeniowym, który pozwoli na rzetelne określenie opłat związanych z e-mytem. Zamiarem Rohlig Suus Logistics jest, aby dla przesyłek całopojazdowych była to wartość rzeczywistej obligatoryjnej opłaty poniesionej przez przewoźnika. W przypadku usług drobnicowych - opłata zostanie uśredniona. Podobne regulacje będą miały powszechne zostosowanie i dotyczą wszystkich podmiotów działających na rynku TSL.

Dalsze informacje nt. e-myta i dokładnej wysokości opłaty drogowej otrzymają Państwo wkrótce od swojego opiekuna handlowego.

Z poważaniem,

Zarząd Rohlig Suus Logistics.

Zapytanie ofertowe