Inspektor ochrony danych

Stosownie do postanowień art. 37 RODO* ROHLIG SUUS Logistics S.A. powołała Inspektora Ochrony Danych.

Inspektorem Ochrony Danych w ROHLIG SUUS Logistics S.A. jest Jakub Mikołajewski, z którym można się skontaktować e-mailowo na adres e-mail: [email protected].

Obok innych zadań, Inspektor Ochrony Danych powinien dbać o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę. Osoby te mogą więc zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych we wszelkich sprawach związanych z ich danymi osobowymi, w tym w szczególności w zakresie realizacji przysługujących im na gruncie RODO praw. W związku ze specyfiką działania Spółki, będą to w głównej mierze pracownicy, kontrahenci i ich pracownicy oraz nadawcy i odbiorcy przesyłek.

*RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

Zapytanie ofertowe