Compliance

Podstawą sukcesu naszej organizacji są właściwe relacje biznesowe, oparte na wzajemnym zaufaniu i uczciwości. Przejrzyste i etyczne postępowanie w biznesie polegające na przestrzeganiu przepisów prawnych, zasad uczciwej konkurencji oraz poszanowaniu praw człowieka i środowiska naturalnego sprawia, że jesteśmy partnerem gwarantującym współpracę na najwyższym poziomie. Spełniania tych standardów oczekujemy również od naszych partnerów.

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Grupy ROHLIG SUUS

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych

Procedury i system weryfikacji kontrahentów pod kątem list sankcyjnych

ROHLIG SUUS Logistics S.A. składa oświadczenie, że dotrzymuje wszelkich środków należytej staranności i przestrzega obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006, rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014.

 Oświadczenie dotyczące procedury i systemu weryfikacji kontrahentów pod kątem list sankcyjnych

Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2020 roku zmiany Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ROHLIG SUUS Logistics S.A. składa oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.

Prosimy o wypełnienie oświadczenia, którego wzór znajduje się w poniższym pliku i odesłanie go na adres: ROHLIG SUUS Logistics S.A., ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa.

Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy

Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy - wzór do wypełnienia przez Kontrahenta

Zapytanie ofertowe