Compliance

Podstawą sukcesu naszej organizacji są właściwe relacje biznesowe, oparte na wzajemnym zaufaniu i uczciwości. Przejrzyste i etyczne postępowanie w biznesie polegające na przestrzeganiu przepisów prawnych, zasad uczciwej konkurencji oraz poszanowaniu praw człowieka i środowiska naturalnego sprawia, że jesteśmy partnerem gwarantującym współpracę na najwyższym poziomie.

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Grupy ROHLIG SUUS

Procedury i system weryfikacji kontrahentów pod kątem list sankcyjnych

ROHLIG SUUS Logistics S.A. składa oświadczenie, że dotrzymuje wszelkich środków należytej staranności i przestrzega obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006, rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014.

 Oświadczenie dotyczące procedury i systemu weryfikacji kontrahentów pod kątem list sankcyjnych

Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2020 roku zmiany Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ROHLIG SUUS Logistics S.A. składa oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.

Prosimy o wypełnienie oświadczenia, którego wzór znajduje się w poniższym pliku i odesłanie go na adres: ROHLIG SUUS Logistics S.A., ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa.

Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy

Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy - wzór do wypełnienia przez Kontrahenta