Kodeks etyki biznesu ROHLIG SUUS

Kodeks etyki biznesu ROHLIG SUUS jest odzwierciedleniem podstawowych wartości oraz aspiracji, na których opiera się nasza działalność.

Wierzymy, że podstawą sukcesu są właściwe relacje biznesowe z klientami oraz partnerami biznesowymi, oparte na wzajemnym zaufaniu i uczciwości. Mamy świadomość, że przejrzyste i etyczne postępowanie w biznesie polegające na przestrzeganiu przepisów prawnych, zasad uczciwej konkurencji oraz poszanowaniu praw człowieka i środowiska naturalnego sprawia, że jesteśmy partnerem gwarantującym współpracę na najwyższym poziomie.

Zasady zawarte w Kodeksie etyki biznesu obowiązują wszystkich pracowników Grupy ROHLIG SUUS, a także naszych klientów i partnerów biznesowych, którzy występują razem z nami w łańcuchu dostaw.

Kodeks etyki biznesu Grupy ROHLIG SUUS

Code of ethics ROHLIG SUUS Group

Lista spółek Grupy ROHLIG SUUS

List of ROHLIG SUUS Group companies

Zapytanie ofertowe