Integracje systemowe

Zapewniamy następujące możliwości integracji systemowej z klientem:

  • WebBooking to aplikacja internetowa, umożliwiająca m.in. wprowadzanie i obsługę zleceń, wydruk dokumentów przewozowych, tworzenie raportów, dostęp do zeskanowanych potwierdzeń dostawy (PoD) czy powiadamianie o statusie zlecenia i inne. Oprócz ręcznego wprowadzania danych, WebBooking pozwala również na zbiorczy import zleceń z pliku. Jeśli nadajesz umiarkowany wolumen i chcesz szybko rozpocząć współpracę, bez ponoszenia dodatkowych kosztów na integrację, to narzędzie dedykowane dla Twojej firmy.
  • WebAPI (Webservice) - rozwiązanie, które daje możliwość pełnej integracji Twojego systemu z naszym, dzięki czemu możesz obsługiwać zlecenia całkowicie w swoim systemie. Wymiana danych odbywa się za pomocą protokołu SOAP i obejmuje awizację zlecenia, pobranie dokumentów przewozowych (etykiet i zbiorczego listu przewozowego) oraz sprawdzenie statusu zlecenia. To rozwiązanie idealne dla Ciebie jeśli posiadasz średni i dużym wolumen nadania oraz system z możliwością adaptacji do naszego standardu WebAPI.
  • Integracje dedykowane, oparte są najczęściej na interfejsach plikowych w szerokiej gamie formatów, m.in. XML, EDIFACT, Fortras100, SAP IDoc, XLS itp. Takie rozwiązania proponujemy jeśli korzystasz z systemów klasy ERP, dla których zakres informacyjny interfejsów wykracza poza rozwiązania standardowe, a Twój wolumen nadania jest wysoki.

Chcąc dowiedzieć się więcej skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym.

Zapytanie ofertowe