Reklamacje

Reklamacje w pełni online w SUUS Portalu 

Możesz już składać reklamacje w pełni online w SUUS Portalu, bez potrzeby wypełniania papierowych formularzy. Opcja jest dostępna po zalogowaniu w Portalu, można też złożyć reklamację bez logowania. Nowy proces jest wygodny, intuicyjny i nie wymaga wypełniania papierowych dokumentów. Potwierdzenie zgłoszenia otrzymasz na adres e-mail podany w reklamacji – razem z numerem reklamacji i danymi opiekuna reklamacji. Informację o reklamacjach razem z ich statusami możesz na bieżąco zobaczyć w SUUS Portalu w zakładce „Reklamacje”.

Jeśli nie masz danych logowania do Portalu, skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta.

Co jest potrzebne, aby złożyć reklamację online w SUUS Portalu?

Aby złożyć reklamację online, przygotuj:

  • numer przesyłki, zlecenie spedycyjne, list przewozowy lub inny dokument przewozowy
  • dokument WZ potwierdzający wydanie towaru (gdy reklamujesz brak przesyłki)

Jeśli reklamacja dotyczy szkody, przygotuj dodatkowo:

  • fakturę handlowej/fakturę za naprawę/inny dokument potwierdzający wartość szkody
  • protokół szkodowy, podpisany przez uprawnione strony
  • zdjęcia potwierdzające szkodę w towarze
  • szczegółową kalkulację dla towarów różnorodnych do uzupełnienia w formularzu online (wyłącznie forma elektroniczna)
  • numer konta bankowego
  • inne dokumenty np. cesję praw, jeśli składasz reklamację, ale nie masz uprawnień do dochodzenia roszczeń

 

Jak złożyć reklamację w SUUS Portalu?

Gdy składasz reklamację jako klient zalogowany, część danych jest już uzupełniona. Dodatkowo, możesz zapisać w Portalu numer rachunku do wypłaty odszkodowania, będziesz mieć też podgląd swoich reklamacji ze statusami. To wygodne i proste rozwiązanie.

Po zalogowaniu do SUUS Portalu wybierz z bocznego menu ikonkę znaku zapytania („Reklamacje”), a następnie kliknij „Zgłoś reklamację”.

portal_klienta_reklamacje_16.png

 

Jeśli nie masz danych logowania do Portalu, skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta. Jeśli nie chcesz się logować, możesz złożyć reklamację korzystając z linka https://portal.suus.com/reklamacja.

Po wejściu w formularz reklamacyjny wskaż kto składa reklamację (Zleceniodawca, Nadawca lub Odbiorca) oraz jaki to rodzaj reklamacji.

 

reklamacje1.png

 

Następnie wpisz swoje dane. Jeśli uzupełniasz formularz po zalogowaniu do SUUS Portalu, dane będą już uzupełnione.

W kolejnym kroku wybierz z listy powód złożenia reklamacji, opisz okoliczności zdarzenia, wpisz całkowitą kwotę i walutę roszczenia, numer konta do wypłaty odszkodowania w formacje IBAN (z kodem kraju).

 

reklamacje1.png

 

Jeśli wypełniasz reklamację z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty przesyłki, dołącz potrzebne dokumenty potwierdzające szkodę.

W kolejnym kroku przejdziesz do Kalkulacji szkody. Wybierz przycisk „Dodaj nową pozycję +". Wypełnij informacje o towarze, podaj wartość i wagę poszczególnych sztuk i inne koszty. Łączna kwota powinna być taka sama, jak podana poprzednim kroku w polu „Kwota roszczenia”. Możesz wrócić do poprzedniego kroku, żeby ją poprawić.

 

reklamacje1.png

 

Na koniec zobaczysz podsumowanie reklamacji, będziesz mieć też możliwość poprawienia danych. Potwierdzenie złożenia reklamacji otrzymasz w Portalu oraz na adres e-mail podany w formularzu. 

Zapytanie ofertowe