Cargo Indywidualne

Nawet w najlepszym łańcuchu dostaw może wydarzyć się coś niespodziewanego. Awaria wspólna, huragan, powódź, wypadek przy załadunku… Wiemy, jakie zdarzenia mogą wystąpić podczas przewozu towarów. Zapytaj swojego opiekuna handlowego o ubezpieczenie Cargo - zabezpiecz swoją przesyłkę przed stratami spowodowanymi utratą lub uszkodzeniem, również w czasie czynności, które wykonuje nadawca i odbiorca (czyli osoby trzecie). Jeśli wartość przesyłki jest wyższa niż maksymalna kwota, do której odpowiada przewoźnik lub spedytor, warto pomyśleć o ubezpieczeniu Cargo. Zakup ubezpieczenia Cargo jest zalecany dla wszystkich przesyłek o wartości powyżej 5 tysięcy.

Cargo zwiększa zakres ochrony ładunku w porównaniu do ubezpieczeń OC spedytora oraz OC przewoźnika o:
■ Pominięcie limitów wagowych (OPWS, konwencja CMR, konwencja montrealska, reguły Hasko-Visbijskie)
■ Szkody spowodowane przez nadzwyczajne warunki atmosferyczne oraz siły przyrody
■ Rozszerzenie o czynności załadunku i wyładunku
■ Szkody spowodowane aktami terroryzmu, strajkami oraz zamieszkami publicznymi
■ W przypadku wystąpienia awarii wspólnej, ubezpieczenie Cargo również pokrywa koszty!

Cargo Indywidualne - dokumenty:

Zapytanie ofertowe