Cargo Indywidualne

Aby w pełni zabezpieczyć wartość towaru, nasi Klienci mają możliwość skorzystania z Ubezpieczenia Cargo Indywidualne.

Za naszym pośrednictwem Klienci otrzymują preferencyjną stawkę - niedostępną dla indywidualnych podmiotów.

Ubezpieczenie Cargo Indywidualne pokrywa szkody niezależnie od maksymalnego limitu odpowiedzialności przewoźnika określonego na podstawie konwencji międzynarodowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność przewoźnika za powierzony towar jest limitowana. W zależności od gałęzi transportu jest ona różna:

  • w transporcie drogowym maksymalna odpowiedzialność przewoźnika zgodnie z Międzynarodową Konwencją CMR wynosi 8,33 SDR za każdy kg wagi brakującej brutto
  • transport morski - 2 SDR za 1 kg (konwencja Haska)
  • transport kolejowy - 17 SDR za 1 kg (konwencja CIM)
  • transport lotniczy - 17 SDR za 1 kg (konwencja Warszawska)

Za ubezpieczeniem Cargo przemawia fakt, że wartość towaru potrafi wielokrotnie przekraczać wyżej opisane limity odpowiedzialności. W ramach ubezpieczenia cargo Państwa towary ubezpieczone będą w czasie przewozu do pełnej wartości określonej w dokumentach handlowych i zadeklarowanej do ubezpieczenia. Ponadto wypłata odszkodowania następuje również w przypadku szkody niezawinionej przez przewoźnika (huragany, klęski żywiołowe itp.), mimo że przewoźnik zwolniony jest wtedy z odpowiedzialności za szkody w towarze.

Przed skorzystaniem z indywidualnego ubezpieczenia Cargo prosimy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia zawartymi w dokumencie Cargo Protect - Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie.

Cargo Indywidualne - dokumenty

Institute Cargo Clauses A [PDF]

Instytutowe klauzule ładunkowe A [PDF]

Institute Clasification Clause [PDF]

Institute Replacement Clause 1.1.34 [PDF]

Institute Radioactive Contamination Chemical Biological Bio-Chemical And Electromagnetic Weapons Exclusion [PDF]

Institute radioactive contamination biological and cyber atack [PDF]

Institute Cyber Attack Exclusion Clauses [PDF]

Termination of Transit Clause Terrorism [PDF]

Klauzula składki za ryzyko wojny i strajków [PDF]

Cargo Protect - Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie [PDF]

ICC Air [PDF]

ICC strike [PDF]

ISM Clause [PDF]