Cargo Indywidualne

Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń oraz ryzyka jakie występuje w transporcie dlatego przykładamy należytą staranność, aby zapewnić bezpieczeństwo każdej przesyłce. Zabezpiecz swoją firmę przed stratami finansowymi spowodowanymi utratą lub uszkodzeniem towaru wykupując ubezpieczenie Cargo.

ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. zawarł umowę ubezpieczenia rzeczy w transporcie (ubezpieczenie cargo), na rachunek osób trzecich, korzystających z usług spedycyjnych świadczonych przez ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. Umożliwia ona objęcie ochroną ubezpieczeniową przesyłek Klientów, pod warunkiem uprzedniego zlecenia przez Klienta objęcia danej przesyłki tym ubezpieczeniem, spełnienia wymogów wynikających z jej treści oraz zobowiązania się Klienta do pokrycia kosztu składki ubezpieczeniowej.

W celu uzyskania bliższych informacji o zakresie i warunkach ubezpieczenia cargo prosimy o kontakt z Opiekunem Handlowym.

Cargo Indywidualne - dokumenty

Cargo Indywidulane - polisa ubezpieczeniowa [PDF]

Warunki ubezpieczenia cargo obowiązujące od 1.04.2022 do 31.03.2023 [PDF]

 

Institute Cargo Clauses A [PDF]

Instytutowe klauzule ładunkowe A [PDF]

Institute Clasification Clause [PDF]

Institute Replacement Clause 1.1.34 [PDF]

Institute Radioactive Contamination Chemical Biological Bio-Chemical And Electromagnetic Weapons Exclusion [PDF]

Institute radioactive contamination biological and cyber atack [PDF]

Institute Cyber Attack Exclusion Clauses [PDF]

Termination of Transit Clause Terrorism [PDF]

Klauzula składki za ryzyko wojny i strajków [PDF]

Cargo Protect - Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie [PDF]

ICC Air [PDF]

ICC strike [PDF]

ISM Clause [PDF]

Zapytanie ofertowe