Planowanie i optymalizacja sieci dystrybucyjnych

Ciągle rosnące wymagania klientów przy jednocześnie rosnących kosztach zmuszają firmy do ciągłych optymalizacji. Niewątpliwie jedną ze sfer wymagających ciągłej kontroli kosztów i jakości jest sieć dystrybucyjna. Braki kierowców, niestabilne ceny paliwa oraz opłat drogowych stawiają coraz to nowe, dodatkowe wyzwania przed firmami handlowymi i dystrybucyjnymi.
Nie ma jednego modelu dystrybucji, który sprawdzałby się dla wszystkich graczy na rynku. Specyfika i wymagania naszych klientów, punkty dostaw, charakterystyka produktów, zachowania konsumenckie, sezonowość, szerokość asortymentu wymagają indywidualnego dopasowania strategii dystrybucyjnej dla każdego przedsiębiorstwa.

SUUS Advisory pomoże Państwu w:

  • zaprojektowaniu optymalnego modelu sieci dystrybucyjnej (np. w oparciu o model magazynu centralnego, magazyny regionalne, cross docki)
  • wskazanie optymalnych modeli dostaw (np. dostawy bezpośrednie, milk run`y, etc.)
  • Wskazanie optymalnej sieci magazynów dystrybucyjnych przy zachowaniu określonego lead time`u dostaw lub maksymalnej odległości między magazynami a odbiorcami
  • obliczenie budżetów magazynowych i dystrybucyjnych w różnych modelach dystrybucyjnych
  • zaprojektowaniu sieci cross docków zarówno w skali określonego regionu, jak też kraju
  • rozwój sieci dystrybucyjnej przy wykorzystaniu już obecnych platform dystrybucyjnych
planowanie_i_optymalizacja_sieci_dystrybucyjnych_1
Rysunek 1: Maksymalna akceptowalna odległość pomiędzy centrum dystrybucyjnym a odbiorcą na poziomie 200 km wymaga min. 10 magazynów dystrybucyjnych (przy danej geograficznej koncentracji odbiorców).
 
planowanie_i_optymalizacja_sieci_dystrybucyjnych_2
Rysunek 2: Wydłużenie maksymalnej odległości między magazynem a odbiorcą do 300 km pozwala na redukcję ilości magazynów dystrybucyjnych do 5.
 
planowanie_i_optymalizacja_sieci_dystrybucyjnych_3
Rysunek 3: Pomarańczowe pola oznaczają istniejące centra dystrybucyjne; pola czerwone to planowane magazyny
 
 

 

Zapytanie ofertowe