SUUS Holding

SUUS Holding prowadzi działalność holdingu finansowego.

SUUS Holding Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519944, z kapitałem zakładowym w wysokości 146.367.000 PLN, posiadająca numer NIP 5223018324, REGON 147364308

SUUS Holding sp. z o.o. została utworzona 13.08.2014 r. Spółka prowadzi działalność holdingu finansowego.

Jedynym wspólnikiem Spółki jest CAPRICORNUS FOUNDATION – spółka prywatna utworzona zgodnie z prawem Liechtensteinu.

Zarząd Spółki składa się z:

  1. Tadeusza Chmielewskiego – Prezesa Zarządu,
  2. Piotra Iwo Chmielewskiego – Członka Zarządu.

Plan połączenia spółek:

  • SUUS Holding sp. z o.o.,
  • ROHLIG SUUS Logistics, s.r.o.
Zapytanie ofertowe