Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2020 roku zmiany Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ROHLIG SUUS Logistics S.A. składa oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.

Prosimy o wypełnienie oświadczenia, którego wzór znajduje się w poniższym pliku i odesłanie go na adres: ROHLIG SUUS Logistics S.A., ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa.

Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy [PDF]

Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy - wzór do wypełnienia przez Kontrahenta [PDF]

 

Zapytanie ofertowe