Inhouse logistics

Realizujemy projekty outsourcingu całkowitego i częściowego, świadcząc usługi kompleksowego zarządzania i prowadzenia operacji logistycznych w magazynach lub lokalizacjach produkcyjnych naszych klientów. Bardzo często w ramach takiego projektu przejmujemy zatrudnienie części personelu, który dzięki wcześniejszemu funkcjonowaniu w organizacji klienta pozwala na bezpieczniejsze i bardziej płynne przejście do nowego modelu współpracy.

Realizujemy projekty outsourcingu całkowitego i częściowego, świadcząc usługi kompleksowego zarządzania i prowadzenia operacji logistycznych w magazynach lub lokalizacjach produkcyjnych naszych klientów.

Operator logistyczny może przejąć wszystkie operacje których outsourcing stanowi potencjalną wartość w procesie obsługi. Są to np. procesy związane z załadunkiem towarów i nadzorem nad tym procesem (szczególnie korzystne w sytuacji, w której operator odpowiedzialny jest za późniejszy transport przesyłek),. lub dostarczaniem komponentów z magazynu prowadzonego przez operatora bezpośrednio na linię produkcyjną w fabryce klienta („Just in Sequence”). Dzięki takiemu rozwiązaniu operator przejmuje odpowiedzialność za skuteczną obsługę całego łańcucha, często zaczynającego się u dostawcy komponentów mieszczącego się na Dalekim Wschodzie. W projektach „Inhouse Logistics” szczególnie istotne jest dostosowanie planowanych procesów logistycznych do standardów i norm obowiązujących w lokalizacji klienta. Dlatego też w tym wariancie często korzystamy z systemów informatycznych udostępnianych nam przez Klienta na ściśle określonych zasadach. Dodatkowo przejmujemy również zatrudnienie personelu, który dzięki wcześniejszemu funkcjonowaniu w organizacji Klienta pozwala na bezpieczniejsze i bardziej płynne przejście do nowego modelu współpracy.