Logistyka kontraktowa

Na istotę logistyki kontraktowej składa się szereg usług świadczonych w ramach magazynów (głównie obiektów wysokiego składowania) i terminali przeładunkowych (tzw. Cross-dock), które pozwalają na obsługę całej gamy projektów realizowanych dla naszych Klientów.

Często takie usługi są elementem znacznie większego, kompleksowego łańcucha dostaw, którego obsługę realizuje ten sam operator logistyczny W takich sytuacjach termin logistyka kontraktowa jest używany w szerszym kontekście, jako określenie zbliżone bądź wręcz równoznaczne z Supply Chain Management) i rozumiany jest jako treść wieloelementowego kontraktu pomiędzy klientem a operatorem logistycznym.

Logistyka kontraktowa oparta na innowacyjnych rozwiązaniach może stanowić obszar osiągania rynkowej przewagi konkurencyjnej. Jako doświadczony operator logistyczny posiadamy kompetencje w zakresie zarządzania operacjami zarówno koncentrujących się na obsłudze magazynowej, jak i szerszym zakresie współpracy, obejmującej zaprojektowanie kompleksowego łańcucha dostaw. Zaproponowanie takich rozwiązań wymaga wiedzy eksperckiej, koordynacji i ciągłych usprawnień. W tym zakresie posiadamy dziesiątki konkretnych przykładów z najróżniejszych branż.

Naszą najwyższą ambicją jest utrzymanie właściwej i uczciwej relacji pomiędzy składanymi deklaracjami i rzeczywistymi możliwościami oraz osiągnięciami. Chętnie udowodnimy i opowiemy o ambitnych projektach, które zrealizowaliśmy. Na odpowiednim etapie rozmów nie będziemy obawiali się przekazać konkretnych referencji, a także kontaktów do naszych obecnych klientów.

 mapa_polski_magazyny4.png

 

 powiększ infografikę