Logistyka kontraktowa w magazynach dedykowanych

Dla firm charakteryzujących się stałym, dużym zapotrzebowaniem na usługi magazynowe realizujemy projekty obsługi w magazynach dedykowanych. Dzięki posiadanemu doświadczeniu jesteśmy profesjonalnym doradcą w zakresie planowania nowych obiektów, w tym tzw. realizacji „green field”. Na dalszym etapie świadczymy wysokiej jakości serwis w obiekcie, którego projekt konsultowaliśmy i ponosimy za to odpowiedzialność, dlatego też zakres naszego wsparcia w tym obszarze przekracza obszar kompetencyjny oferowany przez agencje pośrednictwa obrotu nieruchomościami.

Do zalet usług realizowanych w magazynach dedykowanych należą:

  • lokalizacja magazynu dostosowana do łańcucha dostaw klienta, lokalizacji produkcyjnych, czy też jego sieci dystrybucji
  • holistycznie podejście jednego operatora do zarządzania procesem
  • know-how operatora udostępniane Klientowi
  • wszystkie koszty znane już na etapie planowania – możliwość lepszego prognozowania elementów pochodnych