Usługi teminalowe - cross-docking

Jest to rozwiązanie dla firm, które mają zorganizowany transport towarów, ale przeładunki wciąż stanowią dla nich istotny problem.

W Polsce realizujemy dostawy w ciągu 24 godzin, dzięki sieci 14 terminali własnych i 3 partnerskich oraz ponad 300-u regularnym połączeniom samochodowym pomiędzy nimi. Towar nie musi być składowany w magazynie i jeszcze szybciej dociera do finalnego odbiorcy.

Ponadto przeładunek kompletacyjny redukuje wydatki na obsługę i magazynowanie, powoduje zminimalizowanie ilości przestojów produktu na drodze od produkcji do miejsca przeznaczenia. Przeładunek bezpośredni zmniejsza koszty przenoszenia, operacyjne i stan magazynowy.