Jakie działania oferujemy w ramach cross-dockingu?

W ramach usług przeładunkowych zapewniamy:

  • przewiezienie towaru
  • rozładunek i paletyzację
  • składowanie krótkoterminowe - do 2 dni w cenie frachtu
  • etykietowanie
  • dodatkowe zabezpieczanie przesyłek
  • co-packing
  • dalszą dystrybucję

Gwarantujemy sprawną obsługę, oraz sprzęt (rozbudowana flota wózków widłowych, chwytaki do AGD, trzpienie do rolek) i personel w każdym momencie gotowy do podjęcia i przeładunku towarów. Poza standardowymi paletami EURO, przeładowujemy również przesyłki luzem lub AGD. Specjalizujemy się także w przeładunkach przesyłek niestandardowych takich jak:

  • materace
  • rolki
  • towary ADR