Koncepcja early supplier involvment

Jako kompleksowy operator logistyczny posiadamy doświadczenie we współpracy z klientami w ramach Early Supplier Involvment. Jest to koncepcja, w której wybór operatora dokonywany jest na podstawie oceny kompetencji w ramach świadczenia kompleksowych usług, przy jednoczesnej ocenie warunków komercyjnych, a następnie jego zaangażowania w projektowanie optymalnego procesu logistycznego. Jest to więc alternatywa dla ogłoszenia tradycyjnego przetargu na pojedyncze usługi. Wypracowane rozwiązanie może obejmować wszystkie etapy łańcucha dostaw – zarówno magazynowanie, odprawy celne, jak i transport morski, lotniczy czy lądowy. W ramach prac projektowych ustalane są wspólnie wszystkie szczegóły procesu.

Jest to optymalne rozwiązanie jeśli:

  • posiadasz takie procesy w organizacji, na które kluczowe jest patrzenie „end to end”
  • zauważasz brak ciągłości między procesami
  • pojedyncze wskaźniki są dobre ale całościowe wymagają poprawy
  • prosta zmiana w procesie powoduje zmianę we współpracy z każdym dostawcą osobno („układanie się” od nowa, renegocjacje warunków współpracy)
  • Twoją bolączką jest brak dostępu do spójnych i kompletnych informacji (dostawcy chronią swoje informacje, informacje są niepełne i fragmentaryczne)