Eksperckie wdrażanie projektów

Wszystkie wdrażane przez nas projekty podlegają szczegółowej analityce, która poprzedza wskazanie optymalnych dla Klienta rozwiązań. Szybkość, bezpieczeństwo i profesjonalizm realizacji projektów zapewnia doświadczony zespół analityków i handlowców, a także wewnętrzny Project Management Office (PMO). Dzięki ich współpracy Klienci otrzymują spójne i efektywne rozwiązania niezależnie od zakresu i stopnia skomplikowania procesów logistycznych, wspierających systemy informatyczne oraz integracje systemowe.

Dzięki włączeniu kultury projektowej w naszą kulturę organizacyjną realizujemy projekty w sposób uporządkowany i podlegający kontroli. Dodatkowo powołanie grupy ekspertów dedykowanej projektowi pozwala sprawnie zarządzać zmianą, kiedy Klient rozwija swoje procesy lub powierza nam kolejny obszar do zarządzania.

Jako pierwsi w Polsce kompleksowo wdrożyliśmy najwyższej klasy oprogramowanie firmy JDA Dispatcher – WMS. Oprócz własnego systemu, oferujemy również współpracę w obszarze integracji z systemem Klienta oraz komunikację EDI.