VMI - Vendor Managed Inventory

Vendor Managed Inventory (w skrócie VMI) to zarządzanie zapasem magazynowym dostawcy. Jest to forma outsourcingu całego łańcucha dostaw dla firm produkcyjnych. To innowacyjne, całościowe podejście do współpracy trzech stron: firmy produkcyjnej, dostawcy komponentów oraz operatora logistycznego.

Jego istota polega na tym, że zapas komponentów, pozostając własnością dostawcy, jest kontrolowany przez operatora logistycznego. Dzieje się to w optymalnej odległości od miejsca dostawy do odbiorcy, czyli firmy produkcyjnej lub handlowej. Główny odbiorca nie ponosi bezpośrednich kosztów związanych z obsługą oraz utrzymywaniem zapasu. Korzysta z niego według swoich potrzeb, kupując tylko tyle, ile jest mu w danej chwili niezbędne.

Funkcjonowanie systemu VMI najczęściej jest związane z uruchomieniem składu konsygnacyjnego oraz sprawnego procesu odpraw celnych.