Opłata drogowa

Obligatoryjna opłata za korzystanie z dróg obowiązuje na wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych, które na dzień 10 lipiec 2017 roku obejmują w sumie 3 660 kilometry długości.

W związku z obowiązującymi regulacjami, opłata drogowa ponoszona z tytułu korzystania z dróg obowiązuje dla wszystkich usług ROHLIG SUUS Logistics, w skład których wchodzi krajowy transport drogowy. Wysokość opłat drogowych obejmuje:

 • krajowe przesyłki całopojazdowe - wartość rzeczywistej obligatoryjnej opłaty poniesionej przez przewoźnika
 • drogowe usługi drobnicowe - opłata uśredniona
 • pozostałe usługi, w skład których wchodzi krajowy transport drogowy - na zasadach jak wyżej

Podobne regulacje mają powszechne zastosowanie wśród podmiotów świadczących usługi TSL.

W wyniku rozszerzenia systemu viaTOLL łączna długość sieci dróg krajowych objętych elektronicznym systemem poboru opłat wyniesie około 3660 km.

W związku z powyższym, decyzją Dyrektora Produktu Dystrybucji Krajowej z dniem 10.07.2017 opłata e-myto dla klientów Rohlig Suus Logistics ulega zmianie na 7,58 %

Szczegółowa informacja dotycząca rozszerzenia płatnych odcinków dróg. http://www.rp.pl/Prawo-drogowe/306029979-Beda-oplaty-na-nowych-odcinkach-drog.html#ap-1

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 9 lipca 2017 do systemu viaTOLL przyłączonych zostanie około 360 km dróg płatnych, rozszerzenie systemu obejmuje poniższe odcinki:

 • droga ekspresowa S8 - od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2012B do węzła Mężenin (ok. 16 km)
 • droga ekspresowa S19 - od węzła Lublin Sławinek do węzła Lublin Węglin (ok. 9 km)
 • droga krajowa nr 24 - na odcinku Pniewy (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) do węzeł Skwierzyna Południe (ok. 53 km)
 • droga krajowa nr 50 - od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w Kuznocinie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3835W w Guzowie (ok. 15 km)
 • droga krajowa nr 50 - od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 876 w Chudolipiu do skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 683 w Dębówce (ok. 42 km)
 • droga krajowa nr 50 - od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2709W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4201W (ok. 47 km)
 • droga krajowa nr 92 - od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1258F w Boczowie do skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1225F w Poźrzadle (ok. 21 km)
 • droga krajowa nr 92 - od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1238F do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1211F w Myszęcinie (ok. 23 km)
 • droga krajowa nr 92 - od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1217F do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 305 (ok. 34 km)
 • droga krajowa nr 92 - od skrzyżowania z drogą krajową nr 14 w Łowiczu do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w Kuznocinie (ok. 23 km)
 • droga krajowa nr 92 - od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w Sochaczewie do granicy m. Warszawa (ok. 44 km)
Warto sprawdzić:
Pod tym linkiem, znajdą Państwo mapkę z zaznaczonymi nowymi odcinkami dróg.

Opłata drogowa ROHLIG SUUS Logistics [PDF]