Transport drogowy

Zapewniamy dedykowany system dystrybucji krajowej oraz partnerską sieć połączeń międzynarodowych, obsługującą ok. 300 regularnych linii tygodniowo.

Opłata drogowa

Obligatoryjna opłata za korzystanie z dróg obowiązuje na wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych, które w październiku 2022 roku obejmują w sumie 3 676 kilometrów długości.

W związku z obowiązującymi regulacjami, opłata drogowa ponoszona z tytułu korzystania z dróg obowiązuje dla wszystkich usług ROHLIG SUUS Logistics, w skład których wchodzi krajowy transport drogowy. Wysokość opłat drogowych obejmuje:

  • krajowe przesyłki całopojazdowe - wartość rzeczywistej obligatoryjnej opłaty poniesionej przez przewoźnika
  • drogowe usługi drobnicowe - opłata uśredniona
  • pozostałe usługi, w skład których wchodzi krajowy transport drogowy - na zasadach jak wyżej

Podobne regulacje mają powszechne zastosowanie wśród podmiotów świadczących usługi TSL.

Łączna długość sieci dróg krajowych objętych elektronicznym systemem poboru opłat wynosi 3676 km.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2023 r., od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe stawki opłat za przejazd po płatnych odcinkach dróg dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony.

W związku z tym od 1 marca 2024 r. dopłata do stawek frachtowych z tytułu e-myta naliczana przez ROHLIG SUUS Logistics za usługi drogowego przewozu rzeczy w serwisie krajowym wynosi 11,29%.

Pragniemy podkreślić, iż wzrost wartości wskaźnika jest jedynie dostosowaniem opłaty drogowej do zmian stawek wprowadzonych przez administrację rządową. Poprzednia dopłata ROHLIG SUUS Logistics wynosiła 8,61% i obowiązywała od 1 listopada 2022 roku do 29 lutego 2024.

 

Zapytanie ofertowe