Korekta paliwowa

Gospodarka światowa i gospodarki narodowe w sposób istotny zależą od cen źródeł energii.

Transport i spedycja są branżą szczególnie wrażliwą na tego rodzaju koszty, a zakup oleju napędowego stanowi istotny czynnik w transporcie drogowym. Korekta paliwowa odzwierciedla wahania cen paliwa w rozliczeniach usług TSL.

Korekta paliwowa dla frachtu drogowego jest wyliczana jako procentowa wartość należności za fracht. Jej wysokość koryguje się w cyklach miesięcznych i ustala się na podstawie średniej ceny hurtowej Oleju Napędowego Ekodiesel (ON) z poprzedniego miesiąca w PKN ORLEN, publikowanej na stronie największego w Polsce dostawcy paliw PKN ORLEN: www.orlen.pl

Aktualna wartość korekty paliwowej w ROHLIG SUUS Logistics SA w maju 2021 roku wynosi:

  • serwis krajowy + 16,80%
  • serwis międzynarodowy + 16,80%
  • średnia cena ON w kwietniu 2021 - 3 993 zł / 1 000 l.

Przedziały cen paliwa dla danych wartości korekty paliwowej [PDF]

Korekta paliwowa pozwala Klientom oprzeć współpracę z ROHLIG SUUS Logistics o stałe stawki. Dzięki temu zmiany cen paliwa, na które Spółka nie ma wpływu, nie wiążą się z koniecznością ciągłych zmian cenników.

ROHLIG SUUS Logistics SA zastrzega sobie prawo do zmiany metodologii naliczania i wysokości współczynnika korekty paliwowej.