Transport drogowy

Zapewniamy dedykowany system dystrybucji krajowej oraz partnerską sieć połączeń międzynarodowych, obsługującą ok. 300 regularnych linii tygodniowo.

Korekta paliwowa

Gospodarka światowa i gospodarki narodowe w sposób istotny zależą od cen źródeł energii.

Transport i spedycja są branżą szczególnie wrażliwą na tego rodzaju koszty, a zakup oleju napędowego stanowi istotny czynnik w transporcie drogowym. Korekta paliwowa odzwierciedla wahania cen paliwa w rozliczeniach usług TSL.

Korekta paliwowa dla frachtu drogowego jest wyliczana jako procentowa wartość należności za fracht. Jej wysokość koryguje się w cyklach tygodniowych lub miesięcznych i ustala się na podstawie średniej ceny hurtowej Oleju Napędowego Ekodiesel (ON) z poprzedniego tygodnia w PKN ORLEN, publikowanej na stronie największego w Polsce dostawcy paliw PKN ORLEN: www.orlen.pl

Aktualna wartość korekty paliwowej w ROHLIG SUUS Logistics SA w tygodniu 22.07.2024 - 28.07.2024 roku wynosi:

  • serwis krajowy #!domestic_service1!# %
  • serwis międzynarodowy #!international_service1!# %
    (dla klientów z umowami zawartymi do 31.03.2022)
  • średnia cena ON w tygodniu 15.07.2024 - 21.07.2024 #!average_diesel_price1!# zł / 1 000 l.

Przedziały cen paliwa dla danych wartości tygodniowej korekty paliwowej [PDF]

Archiwalne korekty paliwowe

Aktualna wartość korekty paliwowej w ROHLIG SUUS Logistics SA w lipcu 2024 roku wynosi:

  • serwis międzynarodowy #!international_service2!# 
    (dla klientów z umowami zawartymi od 1.04.2022)
  • średnia cena ON w czerwcu 2024 #!average_diesel_price2!# zł / 1 000 l.

Przedziały cen paliwa dla danych wartości miesięcznej korekty paliwowej [PDF]

Archiwalne miesięczne korekty paliwowe

Korekta paliwowa pozwala Klientom oprzeć współpracę z ROHLIG SUUS Logistics o stałe stawki. Dzięki temu zmiany cen paliwa, na które Spółka nie ma wpływu, nie wiążą się z koniecznością ciągłych zmian cenników.

ROHLIG SUUS Logistics SA zastrzega sobie prawo do zmiany metodologii naliczania i wysokości współczynnika korekty paliwowej.

Zapytanie ofertowe