Korzyści z SUUS TRACKERA

Kierowcy obsługujący transporty całopojazdowe i liniowe pomiędzy oddziałami ROHLIG SUUS Logistics korzystają z aplikacji SUUS TRACKER. W ten sposób przyspieszamy przepływ informacji między kierowcą, dyspozytorem oraz klientami. Dostarczanie informacji dotyczących powierzonego nam towaru to część zapewnianej przez nas obsługi logistycznej.

Korzyści naszego rozwiązania:

  • Informacje o załadunku, odprawie celnej i rozładunku towaru po maksymalnie 5 sekundach od zaraportowania zdarzenia przez kierowcę,
  • łatwa weryfikacja KPI (szczególnie przydatna w przypadku dostaw Just in Time),
  • większe bezpieczeństwo transportowanych towarów (szybkie raportowanie do dyspozytora o utrudnieniach na drodze lub nieprawidłowościach podczas transportu),
  • skrócenie czasu przepływu informacji.

 

logo_suus_tracker.png

Zapytanie ofertowe