Transport morski

Współpracujemy z kluczowymi armatorami na całym świecie realizując dostawy importowe oraz eksportowe.

Dodatek paliwowy w odwozach kontenerów

Zakup paliwa stanowi istotną część kosztów odwozów kontenerów z portów. Dodatek paliwowy odzwierciedla aktualne wahania cen paliw.

Dodatek paliwowy w odwozach kontenerów w imporcie jest naliczany zgodnie z datą zgłoszenia kontenera do odprawy celnej. W przypadku, gdy ROHLIG SUUS Logistics organizuje przekaz (T1) lub kontener nie podlega odprawie, dodatek naliczany jest zgodnie z datą załadunku kontenera na samochód.

Dodajemy w tym miejscu: W eksporcie wprowadzony przez nas dodatek paliwowy jest naliczany zgodnie z datą awizacji do klienta pierwszego kontenera z danej partii konosamentowej.

Dodatek ma zastosowanie dla kontenerów podjętych z terminala kontenerowego w porcie rozładunku od dnia 8 marca 2022 roku.

Wysokość dodatku paliwowego ustalana jest na podstawie ceny hurtowej paliw w PKN ORLEN, publikowanej na stronie internetowej największego w Polsce dostawcy paliw PKN ORLEN.

Wysokość korekty paliwowej w odwozach kontenerów wg dziennej ceny Oleju Napędowego Ekodiesel (ON) wg cennika hurtowego PKN Orlen SA

ROHLIG SUUS Logistics zastrzega sobie prawo do zmiany metodologii naliczania i wysokości współczynnika dodatku paliwowego.

Zapytanie ofertowe