Transport morski

Współpracujemy z kluczowymi armatorami na całym świecie realizując dostawy importowe oraz eksportowe.

Korekta paliwowa w odwozach przesyłek drobnicowych w transporcie morskim, lotniczym i kolejowym

Zakup paliwa stanowi istotną część kosztów odwozów kontenerów z portów. Dodatek paliwowy odzwierciedla aktualne wahania cen paliw.

Korekta paliwowa za odwóz przesyłek w drobnicy morskiej, kolejowej i lotniczej w imporcie, jak i w eksporcie, naliczany zgodnie z datą zgłoszenia przesyłki do procedury celnej.

Korekta paliwowa do bazowych stawek obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku. 

Wysokość korekty paliwowej ustalana jest na podstawie ceny hurtowej paliw w PKN ORLEN, publikowanej na stronie internetowej największego w Polsce dostawcy paliw PKN ORLEN.

  • Wartość korekty paliwowej w tygodniu 25.09.2023 - 01.10.2023 roku + 21,56%.
  • Średnia cena ON w tygodniu 18.09.2023 - 24.09.2023: 4 789 zł / 1 000 l.

Wysokość korekty paliwowej w odwozach drobnicy w transporcie morskim, lotniczym i kolejowym wg średniej tygodniowej ceny Oleju Napędowego Ekodiesel (ON) wg cennika hurtowego PKN Orlen SA

Informacja dla klientów dotycząca korekty paliwowej w odwozach drobnicy w transporcie morskim, lotniczym i kolejowym

ROHLIG SUUS Logistics zastrzega sobie prawo do zmiany metodologii naliczania i wysokości współczynnika dodatku paliwowego.