Obsługa celna

Kompleksowo realizujemy odprawy celne i reprezentujemy interesy Klienta przed Urzędami Celno-Skarbowymi

Certyfikat AEO

Jesteśmy posiadaczami Certyfikatu AEO (Authorised Economic Operator) znanego w Polsce pod nazwą Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy.

Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej wymiany handlowej. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z administracją celną. Taka kooperacja pozwala na priorytetowe traktowanie certyfikowanych przedsiębiorców przez organy celne w zamian za przejęcie części obowiązków z obszaru czynności celnych.

Otrzymany przez nas certyfikat AEO gwarantuje naszym Klientom podwyższone bezpieczeństwo wymiany handlowej poprzez:

  • priorytetową obsługę zgłoszeń celnych
  • priorytetową obsługę wszelkich wniosków
  • odrębne pasy ruchu
  • specjalne miejsca obsługi
  • możliwość składania mniejszej ilości danych na potrzeby przywozowej/wywozowej deklaracji skróconej
  • mniejszą liczbę kontroli dokumentów i kontroli fizycznych
  • przeprowadzenie ewentualnej kontroli poza kolejnością

Zobacz Certyfikat AEO [JPG]

* Dyrekcja Generalna do spraw Ceł i Podatków © Unia Europejska, 2007-2010 (2010)

Zapytanie ofertowe