Obsługa celna

Kompleksowo realizujemy odprawy celne i reprezentujemy interesy Klienta przed Urzędami Celno-Skarbowymi

Skład podatkowy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, uruchomiliśmy własne składy podatkowe na terenie całego kraju. Składy podatkowe to miejsca o szczególnym statusie akcyzowym, pozwalające na odsunięcie w czasie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego. Zawieszenie poboru akcyzy to sytuacja, gdzie pomimo zaistnienia obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe, co w praktyce oznacza odroczenie zapłaty akcyzy.

Poprzez skład podatkowy należy więc rozumieć miejsce, w którym wyroby akcyzowe są:

  • produkowane
  • magazynowane
  • przeładowywane
  • do którego są wprowadzane
  • z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy

Prowadzenie składu podatkowego związane jest z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

Zachęcamy do składania zapytań przez poniższy formularz – skontaktujemy się z Państwem.

Administratorem danych osobowych jest ROHLIG SUUS Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległej 4A. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanym w formularzu odbywa się w celu przesłania zamówionej informacji handlowych o usługach świadczonych przez ROHLIG SUUS Logistics S.A.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z pełną treścią obowiązku informacyjnego oraz przysługującymi prawami może Pan/Pani zapoznać się poprzez naszą stronę internetową w zakładce Polityka prywatności ("Klauzula informacyjna zapytanie ofertowe"). We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez ROHLIG SUUS Logistics S.A. może Pan/Pani skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@suus.com.

*Pole obowiązkowe