Praktyki całoroczne

 

W zależności od potrzeb, poza Programem Praktyk Letnich, oferujemy również praktyki/staże w różnych miesiącach w ciągu całego roku. Praktyki całoroczne są bezpłatne. W naszych oddziałach można również zrealizować staże finansowane z Unii Europejskiej. Aby zgłosić swój udział aplikuj:

 

Przejdź do formularza aplikacji

Zapytanie ofertowe