Nasi specjaliści na bieżąco monitorują sytuację w branży logistycznej i jej wpływ na realizowane przez nas usługi. Dbając o współpracę z naszymi klientami prezentujemy jak najszerszej informacje związane z incydentem na Kanale Sueskim oraz te związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, zarówno w Polsce, Europie, jak i na świecie. Staramy się, aby mimo zmian i ograniczeń oferowany serwis przebiegał sprawnie. Proponujemy również naszym klientom alternatywne rozwiązania.

Kanał Sueski

Zarządca kanału potwierdził dzisiaj przywrócenie ruchu na głównym szlaku transportowym pomiędzy Azją i Europą.

Z uwagi na sytuację w najbliższych tygodniach musimy jednak liczyć się z konsekwencjami w postaci chwilowych opóźnień w transporcie towarów tą drogą oraz kongestii w europejskich portach.

Aktualizacja z dnia: 30.03.2021

COVID-UPDATE

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce oraz środkami mającymi zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzonymi przez inne państwa, informujemy, że na bieżąco monitorujemy sytuację zarówno w Polsce, Europie, jak i na świecie. Staramy się, aby mimo zmian i ograniczeń oferowany serwis przebiegał sprawnie. Proponujemy również naszym klientom alternatywne rozwiązania. Szczegóły znajdą Państwo poniżej:

Fracht drogowy

  • Dystrybucja krajowa

Informujemy, że w trosce o zapewnienie ciągłości dostaw należy mieć na uwadze obniżoną chwilowo sprawność operacyjną w niektórych regionach kraju. Spowodowane jest to zarówno przez nakładające się na siebie: sytuację epidemiologiczną, ograniczone zasoby operacyjne, jak również zwiększony wolumen w okresie świątecznym.

Utrudnienia operacyjne mogą wystąpić okresowo w województwach wielkopolskim i pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów gdańskiego i poznańskiego. Staramy się jednak na bieżąco je minimalizować.

Liczymy, jako Państwa partnerzy biznesowi, na Waszą wyrozumiałość.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta lub bezpośrednio z Państwa opiekunem handlowym.

  • Przewozy międzynarodowe

Francja – zawieszone są wszystkie dostawy do osób prywatnych (B2C) na terenie Francji.

O szczegóły dotyczące poszczególnych państw prosimy o kontakt z Państwa opiekunami. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na prowadzone kontrole na granicach poszczególnych państw, może dochodzić do wydłużenia czasu dostawy.

Na terenie Europy alternatywną usługą jest Short Sea (transport morski po Europie), która pozwala na przetransportowanie większego wolumenu do części portów z pominięciem kolejek na granicach. Alternatywą dla przewozu towarów jest również transport intermodalny. Oferujemy klientom przewóz towarów więcej niż jednym środkiem transportu w ramach jednej usługi. Świadczymy tego typu usługę w obu kierunkach m.in. w Portugalii, Włoszech, Rosji, Szwecji oraz Turcji.

Fracht morski

Armatorzy, reagując na spadek popytu we wczesnej fazie pandemii, ograniczyli możliwości serwisowe na skalę globalną. Obserwowane obecnie zapotrzebowanie na transport morski znacznie przewyższa możliwości transportowe i branża boryka się zarówno z brakiem dostępnych kontenerów, jak i przestrzeni ładunkowej na statkach. Armatorzy chcąc rozwiązać ten problem zaczęli transportować puste kontenery do azjatyckich portów. Niestety to odbiło się na dostępności wolnych kontenerów na kierunkach eksportowych z Europy, gdzie obecnie odnotowujemy trudności w dostępie do miejsc na statkach. Ponadto na rynku transportowym doszło do ograniczenia liczebności zmian pracowniczych, co potęguje kongestię w portach i terminalach przeładunkowych.

Dajemy możliwość skorzystania z usługi SOT (shipment on transit), jest to rozwiązanie pozwalające na odbiór towarów z Azji o czasie, ale z opcją opóźnienia dostawy, co może wpłynąć na obniżenie kosztów przesyłki. Towar będzie składowany w jednym z portów przeładunkowych w Europie. O szczegóły dotyczące tej formy transportu prosimy o kontakt z Państwa opiekunami.

Fracht lotniczy

Trend jest obiecujący, choć przejście do poziomu sprzed pandemii jest na ten moment niemożliwe, a dostępność przestrzeni cargo jest ograniczona, co wynika z ograniczeń w ruchu pasażerskim. Większe utrudnienia i wydłużony transit-time występują w przypadku eksportu, co wynika z braku możliwych połączeń, a to wpływa na wzrost stawek w eksporcie. Natomiast przy imporcie stawki utrzymują się na podobnym poziomie jak przed Chińskim Nowym Rokiem.  

We frachcie lotniczym na bieżąco realizujemy przesyłki naszych Klientów. Transit-time niektórych przesyłek może ulec wydłużeniu, co spowodowane jest czasowym zawieszeniem większości połączeń pasażerskich, a także spodziewanego zwiększenia popytu na kierunkach importowych z Dalekiego Wschodu.

W przypadku przesyłek realizowanych przez lotnisko we Frankfurcie, może dojść do wydłużenia serwisu z uwagi na kontrole na granicach. Naszym klientom proponujemy również w tym porcie alternatywną usługę - LCL Express (konsolidację ładunków we Frankfurcie i wysyłkę towarów drogą morską do USA).

Na bieżąco śledzimy sytuację związaną z lotami oraz dostępną przestrzenią ładunkową. 

Fracht kolejowy

W transporcie kolejowym odnotowujemy stopniową poprawę sytuacji względem minionych tygodni. Przesyłki drobnicowe wyjeżdżają z chińskich terminali kolejowych zgodnie z planem. Utrudnienia pojawiają się sporadycznie. Ponadto odnotowaliśmy tendencję spadkową stawek w transporcie kolejowym.

Włochy – z całej Polski realizujemy transport towarów w ramach usług intermodalnych.

Logistyka kontraktowa

Obiekty SUUS Logistics funkcjonują bez zakłóceń. Wszyscy nasi pracownicy zobowiązani są do stosowania aktualnych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

 

Z uwagi na rozwój sytuacji zapewniamy naszych Klientów, że jeśli sytuacja ulegnie zmianie, będziemy na bieżąco o niej informować i zaproponujemy skorzystanie z alternatywnych rozwiązań.

Z uwagi na rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa (COVID-19), która wyczerpuje znamiona siły wyższej oraz okoliczności całkowicie niezależnych od wykonawcy - usług spedycyjnych, przewozowych i logistycznych - informujemy, iż niezależnie od ROHLIG SUUS Logistics istnieje realne ryzyko ograniczenia możliwości zorganizowania i wykonania usług na niektórych kierunkach, w tym dostarczenia Państwa przesyłek na czas, a także istnieje możliwość odmowy przyjmowania niektórych zleceń do realizacji.

Z uwagi na okoliczności zewnętrzne, takie jak blokady, obowiązkowe kontrole, mierzenie temperatury kierowcom, stany wyjątkowe w niektórych krajach, a także w związku z zapowiedzianymi kolejnymi aktami ograniczania wykonywania usług, prosimy Państwa o wzięcie tego pod uwagę, przy planowaniu kolejnych dostawy oraz wspólne z ROHLIG SUUS ustalanie dalszego trybu postępowania.

Prosimy o poinformowanie Państwa klientów o okolicznościach, celem uniknięcia również Państwa odpowiedzialności za zaistniałą sytuację, spowodowaną siłą wyższą.

Aktualizacja z dnia: 31.03.2021