Nowy serwis drobnicowy łączący Polskę z Czechami, Słowacją i Węgrami

Uruchomiliśmy nową linię drobnicową łączącą Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. Nowy 24-godzinny serwis skierowany jest zarówno do eksporterów, jak i importerów.

Auta obsługujące nowe codzienne połączenie LTL, rozpoczynają swoją trasę w Sosnowcu, następnie zatrzymują się w Karvinie pod Ostrawą (Czechy), Żylinie (Słowacja) i w Budapeszcie (Węgry). Kolejnego dnia wracają tą samą drogą do Polski. Czas tranzytu w jedną stronę wynosi 24 godziny.

Uruchomienie tego serwisu jest następnym krokiem w ekspansji. W zeszłym roku otworzyliśmy nową siedzibę na Słowacji i w Słowenii. Mamy również trzy oddziały w Czechach i jeden na Węgrzech.

Sukcesywnie staramy się rozszerzać nasze portfolio usług, oferując jednocześnie naszym klientom możliwości rozwoju ich biznesów. Otwarcie nowej linii oznacza dla nas większe wykorzystanie potencjału zagranicznych biur, które zlokalizowane są w Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Nie tylko ułatwi nam to rozwój w tym regionie, ale także umożliwi rozszerzenie obsługi południowych rynków – powiedział Patryk Świderski, Dyrektor produktu drobnicy międzynarodowej w ROHLIG SUUS Logistics.

Niedawno komunikowaliśmy też o uruchomieniu nowego połączenia kolejowego LCL z Xi’an do Małaszewicz. Pierwszy pociąg z chińskiego miasta wyjechał 4 maja, a czas tranzytu do Polski wynosi jedynie 12 dni. Dzięki możliwości połączenia usługi kolejowej i drogowej, możemy zapewnić kompleksowy serwis drobnicowy dla regionu Europy Środkowej, także w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.

 

Zapytanie ofertowe