Oznámení obchodním partnerům o přechodu práv a povinností v souvislosti s vkladem části závodu společnosti ROHLIG SUUS Logistics s.r.o. do společnosti RSL Joppa s.r.o.

Oznámení obchodním partnerům o přechodu práv a povinností v souvislosti s vkladem části závodu společnosti ROHLIG SUUS Logistics s.r.o. do společnosti RSL Joppa s.r.o.

ROHLIG SUUS Logistics s.r.o. a její dceřiná společnost RSL Joppa s.r.o. připravili proces, který zahrnuje mj. realizaci vkladu části závodu společnosti ROHLIG SUUS Logistics s.r.o. do společnosti RSL Joppa s.r.o. Tím i dojde k přechodu logistických a souvisejících aktivit dosud provozovaných společností ROHLIG SUUS Logistics s.r.o. na společnost RSL Joppa s.r.o.

Účinnost výše uvedených změn platí ke dni 2. dubna 2024. K tomuto dni dochází k přechodu všech aktivit ROHLIG SUUS Logistics s.r.o., které jsou navázány na provozování logistických a doplňkových služeb, včetně souvisejících právních vztahů a uzavřených smluv se zákazníky a dodavateli, na společnost RSL Joppa s.r.o. Ke stejnému dni dochází ke změně názvu obchodní společnosti RSL Joppa s.r.o. na ROHLIG SUUS Logistics CZ s.r.o. Tato strategická změna názvu společnosti je součástí našeho závazku ke zlepšování našich služeb a posílení pozice společnosti na trhu.

Od 2. dubna 2024 (včetně) jsou identifikační údaje společnosti následující:

Obchodní firma: ROHLIG SUUS Logistics CZ s.r.o.
Adresa sídla: Vinohradská 3217/167, CZ - 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 19319843
DIČ: CZ19319843
Firma zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C384592.

Prosím uvádějte tyto nové identifikační údaje společnosti na všech fakturách (bez ohledu na datum zdanitelného plnění) a ve veškeré obchodní dokumentaci.

Žádost o cenovou kalkulaci