Logistics Solution Design

 .

Logistics Solution Design

Každá společnost, bez ohledu na své odvětví, má specificky organizovaný dodavatelský řetězec, který zahrnuje dodavatele komponentů, výrobků a služeb (logistika a IT).

Počet všech logistických služeb nabízených operátory netvoří automaticky funkční dodavatelský řetězec. Plánování a koordinace celého dodavatelského řetězce zahrnuje stanovení optimálního objemu výroby, frekvence a způsob dodávek, plánování dopravních tras. A to včetně daňového a celního skladu jako součásti navrženého logistického procesu.

Naše řešení dodavatelského řetězce kombinují kontraktní logistiku, celní služby, silniční, železniční, námořní nebo leteckou přepravu. Naši specialisté propojují a koordinují různé prvky vašeho dodavatelského řetězce v rámci Supply Chain Solutions. Navrhujeme celé přepravní řetězce a následně je důmyslně realizujeme.

Analyzujeme stávající procesy a společně se zákazníky navrhujeme nové alternativy. Předkládáme možné scénáře zaměřené na zlepšení ve prospěch zákazníka, a to v každém analyzovaném kroku dodavatelského řetězce. Tým SUUS Advisory poskytuje poradenství v oblasti dodavatelského řetězce, distribuční sítě a strategie distribučních center. V rámci Control Tower komplexně řídíme celé dodavatelské řetězce a koordinujeme aktivity všech partnerů zapojených do procesu.

Využití moderních IT řešení umožňuje, že je dosaženo potřebné transparentnosti informací, které obousměrně doprovázejí tok výrobků či komponentů. Pro konkrétní projekty vytváříme reporty šité na míru klientovi.

Žádost o cenovou kalkulaci