Control Tower

 .

Control Tower

Komplexně řídíme celý dodavatelský řetězec a aplikujeme nejlepší řešení dle potřeb našich zákazníků. Všechna řešení navrhujeme na základě našeho dlouholetého a globálního know-how, které vede napříč celý spektrem logistických služeb.

Jsme připraveni kombinovat veškerý servis - kontraktní logistiku, celní služby a přepravy - jmenovitě: silniční, železniční, námořní a letecké. Velmi podstatná služba naší CONTROL TOWER je pomoc se zřízením DIČ, což je podstatné pro jednodušší vstup Vašeho zboží do evropského řetězce. Kompletní reporting je také nedílnou součástí.

Nezáleží na tom, jak je dodavatelský řetězec složitý. Každý náš zákazník je obsluhován několika provozními odděleními a subdodavateli, aby dosáhl maximální efektivity a koordinace.

Model „4PL - Control Tower“ spočívá v tom, že nám naši zákazníci poskytují informace o svém podnikání, o rozdělení produktů a cílových zákaznících. Po celou dobu vyvíjíme optimální řešení z hlediska ekonomiky, včasnosti a bezpečnosti dodavatelského řetězce.

V rámci Control Tower:

  • navrhujeme přepravní řešení
  • řídíme logistické procesy zákazníka
  • navrhujeme, provádíme a zpětně kontrolujeme jednotlivé kroky
  • sledujeme procesy (komplexně i jednotlivě)
  • pravidelně reportujeme

V rámci spolupráce řídíme všechny logistické procesy zákazníka a koordinujeme činnosti všech partnerů zapojených do procesu.

 

Žádost o cenovou kalkulaci